E-MAGLED

ul. Konstytucji 3 Maja 28/6 

72-600 Świnoujście

NIP: 855-149-62-02 REGON: 812736416

 

Adres siedziby/korespondencyjny 

ul. Boh. Września 83 lok. nr 16

72-600 Świnoujście

 

 

 

REGULAMIN

 

REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 

 1. Towar można zamówić  drogą elektroniczną wysyłając zamówienie na emal:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  bądź drogą telefoniczną na numer 91 381 42 36 lub 607 957 878.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia a w przypadku płatności przelewem po dokonania płatności przez Kupującego.
 3. Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia wysłania towaru do Kupującego. 
 4. Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.   Przewidywanym czasie realizacji zamówienia Kupujący jest informowany wraz z przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę.  
 5. Jeżeli brak towaru w magazynie może spowodować wydłużenie czasu realizacji zamówienia Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części zamówionego towaru.
 6. Jeżeli Kupujący nie zgadza się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, zamówienie zostaje anulowane a wpłacone zaliczki zwrócone, niezwłocznie (nie później niż w ciągu 3 dni) przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.
 7. Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT.

 

DOSTAWA

 

 1. Dostawa jest realizowana za pomocą firmy kurierskiej GLS lub DHL
 2. Koszt dostawy to 20zł brutto.
  Pobranie + 9zł brutto.
 3. Przy zakupie powyżej 1000zł netto dostawa Gratis!
 4. Wpłaty należy dokonać na konto: 

 

nr. 68 1140 2004 0000 3502 5908 2693

 

 1. 5.Czas realizacji zamówienia to od 2 do 6 dni roboczych z wykluczeniem rzeczy na zamówienie typu wieńce świetlne itp. Termin realizacji rzeczy na zamówienie jest uzależniony od produkcji i podwany indywidualnie klientowi.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Kupujący, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: 1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy; 2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
 3. Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.
 4. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

REKLAMACJE

 

 1. 1.Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 1. Reklamacji podlegają wady tkwiące w towarze w chwili dostarczenia Kupującemu. Reklamacji nie podlegają uszkodzenia powstałe w szczególności na skutek ingerencji Kupującego, braku staranności w obsłudze skutkującej uszkodzeniem towaru, napraw i wykonywanych samodzielnie zmian lub adaptacji
 2. Produkty są objęte roczna gwarancją. Zwrot uszkodzonego lub wadliwie działającego produktu można zwrócić na adres Firmy . Towar reklamowany zostanie odesłany do państwa przy najbliższej dostawie. Inna forma reklamacji do uzgodnienia.

 

WYSTAWKA

 

 1. 1.Firma która zdecyduje się na ekspozycje naszych produktów dostanie je na 20% rabacie.
  Koszty transportu pokrywa kupujący.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE!

 

 1. Informacje dotyczące opisu towaru oraz jego specyfikacji pochodzą od producenta danego produktu.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.
 3. Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Sprzedawcę. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. "O ochronie danych osobowych".
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

..............................

   podpis konsumenta

 

 

 

 

 

UWAGA!

NIE OBŁUGUJEMY OSÓB FIZYCZNYCH TYLKO FIRMY.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!

Firma e-Magled specjalizuje się w oświetleniu stosowanym w przemyśle meblarskim. Zajmujemy się również  reklamami świetlnymi, banerami…wszystko, co można zrobić z oświetleniem ledowym wykonamy dla Was!

Oprócz tego nasza oferta bogata jest w lustra LED, biokominki, paleniska gazowe, oświetlenia akwariowe, akcesoria elektroniczne oraz meblowe!

Dzięki nam możesz sterować w swoim domu oświetleniem, ogrzewaniem, klimatyzacją, multimediami, systemami ogrodowymi, podlewaniem ogrodu…i innymi urządzeniami z własnego telefonu komórkowego, komputera, tableta, również poza domem! To wszystko zasługa urządzenia inteligentnego domu – FIBARO!

Dokładamy wszelkich starań aby rozwijać bazę naszych produktów i nieustannie dostosowywać je do zmieniającego się otoczenia rynkowego, wsłuchując się przy tym w potrzeby naszych klientów. Wśród naszych klientów czołowe miejsca zajmują architekci wnętrz, sklepy oświetleniowe, hurtownie oraz firmy profesjonalnie zajmujące się meblarstwem. Zostań i Ty naszym klientem! Wytyczamy trendy, które przekładają się na stale rosnącą liczbę klientów w kraju i za granicą.